Organic Maple Kush

$70.00

Indica

THC:  23% – 29%

Khu trung tâm:  1%

647x785-1-1-247x300
Organic Maple Kush
SKU: N/A Category: Tags: , ,